evaporated milk

evaporated milk
sutirštintas pienas statusas Aprobuotas sritis pieno produktai apibrėžtis Iš dalies dehidratuotas pienas, kurio ne mažiau kaip 7,5 proc. masės sudaro pieno riebalai ir ne mažiau kaip 25 proc. – sausosios pieno medžiagos. atitikmenys: angl. condensed milk; evaporated milk vok. Kondesnmilch, f rus. конденсированное молоко; сгущённое молоко šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 3D-138 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 32-1130)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Evaporated milk — Evaporated milk, also known as dehydrated milk, is a shelf stable canned milk product with about 60% of the water removed from fresh milk. It differs from sweetened condensed milk, which contains added sugar. Sweetened condensed milk requires… …   Wikipedia

  • evaporated milk — ☆ evaporated milk n. unsweetened milk thickened by evaporation to about half its weight, and then canned and sterilized: cf. CONDENSED MILK …   English World dictionary

  • evaporated milk — ► NOUN ▪ thick sweetened milk that has had some of the liquid removed by evaporation …   English terms dictionary

  • evaporated milk — noun milk concentrated by evaporation • Hypernyms: ↑milk, ↑concentrate * * * noun [noncount] : canned milk from which most of the water has been removed compare ↑condensed milk * * * eˌvaporated ˈmilk f8 [evaporated milk] …   Useful english dictionary

  • evaporated milk — N UNCOUNT Evaporated milk is thick sweet milk that is sold in cans …   English dictionary

  • evaporated milk — milk prepared by evaporation of half its water content …   Medical dictionary

  • evaporated milk — noun Milk that has been concentrated by evaporation and canned. See Also: condensed milk, milk powder …   Wiktionary

  • evaporated milk — e|vap|o|rat|ed milk [ ı,væpə,reıtəd mılk ] noun uncount milk sold in cans, that has had most of the water taken out of it and is used in cooking …   Usage of the words and phrases in modern English

  • evaporated milk — /əˌvæpəreɪtəd ˈmɪlk/ (say uh.vapuhraytuhd milk) noun thick, unsweetened, tinned milk made by removing some of the water from whole milk …  

  • evaporated milk — e.vaporated milk n [U] milk which has been made thicker and sweeter by removing some of the water from it …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”